Ontwerp website:
Oude groepsfoto’s !! Oude groepsfoto’s !!
Stichting Historische Kring Baflo
De Stichting Historische Kring Baflo is opgericht in 1990. Zij behartigt vele aspecten van de geschiedenis van de dorpen in de voormalige gemeente Baflo, te weten Baflo, Den Andel, Rasquert, Saaxumhuizen en Tinallinge. Zij voert als embleem het wapen van die gemeente. De activiteiten worden mogelijk gemaakt door de financiële steun van donateurs. Wilt u donateur worden dan kan dit voor € 6,50 per jaar. Twee keer per jaar verschijnt er een nieuw item van het losbladige systeem met verhalen, foto’s en wetenswaardigheden uit de geschiedenis van de genoemde dorpen. Die kosten € 5,00 per stuk.
Baflo Rasquert Den Andel Tinallinge Saaxumhuizen
de geschiedenis van:
en verder ....
Hier ziet u een aantal foto’s uit de oude gemeente Baflo
Baflo Tinallinge Lutke Saaksum Rasquert Den Andel Saaxumhuizen KAART 1832 Er is een leuke promotie-video Er is een leuke promotie-video Vergaderdata bestuur HKB in 2019 Vergaderdata bestuur HKB in 2019 Boerderij ‘t Bosch Volkstuintjes Wier
De Historische Kring Baflo heeft een boekje uitgegeven met uitspraken van vroeger: Zai hemmen t zegt…. ACTIVITEITEN De eerstvolgende donateursavond is op donderdag  28 maart 2019 om 20.00 uur in dorpshuis Agricola te Baflo. De heer Ties Groenewold uit Middelstum zal een  lezing houden over Rottumeroog in oorlogstijd. De beelden van dit nu onbewoonde eiland zullen u een  bijzonder inzicht geven in die tijd. U bent van harte welkom!
De Stichting Historische Kring Baflo is opgericht in 1990. Zij behartigt vele aspecten van de geschiedenis van de dorpen in de voormalige gemeente Baflo, te weten Baflo, Den Andel, Rasquert, Saaxumhuizen en Tinallinge. Zij voert als embleem het wapen van die gemeente. De activiteiten worden mogelijk gemaakt door de financiële steun van donateurs. Wilt u donateur worden dan kan dit voor € 6,50 per jaar. Twee keer per jaar verschijnt er een nieuw item van het losbladige systeem met verhalen, foto’s en wetenswaardigheden uit de geschiedenis van de genoemde dorpen. Die kosten € 5,00 per stuk.
en verder…..
Oude groepsfoto’s !! Oude groepsfoto’s !!
Er is een leuke promotie-video Er is een leuke promotie-video
Stichting Historische Kring Baflo
GEZOCHT ! Voor het aanleggen van een archief van de voetbalsport in de voormalige gemeente Baflo zijn Kees Danhof en Kees Buma op zoek naar materiaal. Gedacht wordt daarbij aan foto’s, video’s, shirts, emblemen en voetbaltassen, maar ook aan weekbrieven, programmaboekjes en advertenties. Wie helpt ??  Lees verder ………. Boerderij ‘t Bosch Volkstuintjes Wier De Historische Kring Baflo heeft een boekje uitgegeven met uitspraken van vroeger: Zai hemmen t zegt…. ACTIVITEITEN Vergaderdata bestuur HKB in 2019 Vergaderdata bestuur HKB in 2019 De eerstvolgende donateursavond is op donderdag  28 maart 2019 om 20.00 uur in dorpshuis Agricola te Baflo. De heer Ties Groenewold uit Middelstum zal een  lezing houden over Rottumeroog in oorlogstijd. De beelden van dit nu onbewoonde eiland zullen u een  bijzonder inzicht geven in die tijd. U bent van harte welkom!